دوشنبه,۲ مهر, ۱۳۹۷

پیام مدیر عامل

مدیر عامل:  محمد علی خردی

modir-amel2

پیام مدیر عامل:

  یکی از امتحانات الهی گرفتار شدن انسان در دل حوادث است که این حوادث گاه طبیعی و گاه غیر طبیعی پدید می آیند و هیچ کس نیست که از وقوع آن خوشحال وشاد باشد چرا که اثرات آن ، هستی وزندگی عده ای را از بین می برد و خانواده ها یی را در غم از دست دادن عزیزانشان به سوگ می نشاند بنا بر این در هنگام وقوع حوادث همه سعی در گریز ازآن دارند اما مردانی هستند که جان خویش در طبق اخلاص نهاده و ایثار گری را سر لوحه کار خویش قرار داده اند و چون ابراهیم (ع) به دل آتش می روند تا برقسم خویش که براینجات جان و مال حادثه دیدگان تعهد نموده اندعمل کنند وبه فرمان ایزد منان در قرآن کریم که ” اگر کسی را نجات دهید مانند آن است که همه را نجات داده اید ” نجاتگر اجتماع خویش باشند.
آتش نشانان چشم های اشکبار همشهریان را که در اثر بی احتیاطی متحمل خسارت های مادی و معنوی شده اند زیاد دیده اند تعامل و همکاری شهروندان با آتش نشانان که هدفی جز خدمت مردم این مرز و بوم ندارند می تواند در کاهش حوادث و خسارت نقشی به سزا داشته باشد. بنا بر این از شهروندان عزیز می خواهم که ضمن رعایت توصیه های ایمنی و توجه به هشدار های سازمان ، ما را در تحقق شهر ایمن یاری دهند تا ان شا الله شاهد کاهش حوادث و پایان اشکهای حسرت و رویش جوانه های امید در شهر مرندباشیم.

 شرح وظایف مدیر عامل :

-ایجاد نظام عملیاتی ، مدیریت و کنترل برنامه های مصوب و گرفتن بازخورد از اجرا

-برقراری یک سیستم اطلاعات مدیریت و برنامه ریزی منابع سازمان

-برنامه ریزی برای ارتقا سطح علمی و توان فنی اعضای سازمان به منظور ارتقا سطح خدمات از نظر کیفی و کمی و بالابردن بنیه مالی و افزایش درآمد سازمان

-تصمیم گیری در مورد مسائل پیش امده در روند امور سازمان.

-دریافت پیشنهادهای رسمی و غیر رسمی از واحد های تحت سرپرستی و پرسنل به منظور بهبود و ارتقا سازمان .

-دریافت گزارش های تحلیلی از عملکرد ها برای تصمیم گیری و اصلاح برنامه های اجرا یی و استراتژیک سازمان.

-شرکت در جلسات داخلی سازمان.

-شرکت در جلسات شورای سازمان .

-شرکت در جلسات کمیته برنامه ریزی و سازماندهی سازمان .

-شرکت در جلسات مدیران سازمان های وابسته .

-شرکت در جلسات هیئت مدیره سازمان برای تبیین اهداف و تصویب برنامه های استراتژیک و اجرایی سازمان .

-مطالعه و برسی رویکرد ها و روشه های نوین مدیریست به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها .

-نظارت بر تهیه برنامه و بودجه سالانه سازمان و به تصویب رساندن آن در جلسات هیئت مدیره و شورای سازمان .

-نظارت و پیگیری بر اجرای مصوبات هیئت مدیره سازمان .

 

تمام حقوق این سایت نزد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مرند محفوظ می باشد.